DAM methode

Inleiding

DAM therapie De afkorting D.A.M. staat voor: Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie. Deze therapie is gericht op het opheffen van functiestoornissen in gewrichten. 

Arthrokinematica grondslagen

De DAM-mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en functie van gewrichten en spieren. Wetenschappelijk onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat het bindweefsel van door immobilisatie beperkt beweeglijk geworden gewrichten, paradoxaal genoeg, juist slapper is geworden dan voorheen. 

Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het progressief ontsporen van het gewricht gedurende het doorlopen van een bewegingstraject, op basis van een veranderde positie van de momentane draaiingsassen van het gewricht. Deze functiestoornis ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat; in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld: PHS, arthrosis deformans, tendinitis, myalgie, HNP, bursitis, etc.

Door middel van de D.A.M.-mobilisaties wordt getracht de passieve sturing in het gewricht te normaliseren. Op deze wijze wordt de functieproblematiek, die ten grondslag ligt aan de klachten van de patiënt, opgeheven. Een dergelijke behandeling is niet symptomatisch maar causaal.

Kenmerken van D.A.M.-mobilisaties zijn:
  • De mobilisaties vinden plaats over het gehele, nog resterende, bewegingstraject (dus niet in de eindstand).
  • Er is sprake van bijsturen, niet van rekken.
  • De uitvoering geschiedt met zeer weinig kracht en is daardoor pijnloos voor de patiënt.
  • De mobilisaties zijn gebaseerd op recente inzichten in de mechanica en fysiologie van gewrichten.

bron: www.damcursus.nl