Disclaimer

  1. Fysiotherapie Heinenoord besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht kan Fysiotherapie Heinenoord niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Ze zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Fysiotherapie Heinenoord aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. Fysiotherapie Heinenoord is niet verantwoordelijk voor informatie van bestanden die aan deze website zijn gekoppeld en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Het is niet toegestaan ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik te maken van de inhoud van deze website -in zijn geheel of in delen- of hierop inbreuk te plegen; bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Heinenoord; deze en zijn toeleveranciers van gegevens zijn niet aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden of problemen door of inherent aan het verspreiden van gegevens via internet, waaronder technische storingen.
  4. Mocht u een fout aantreffen op onze website of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Heinenoord of een mail sturen naar: info@fysiotherapieheinenoord.nl.