Fysiotherapie bij longaandoeningen

Fysiotherapie bij longaandoeningen 

Onze longen zorgen ervoor dat we kunnen ademen. Ze zijn hierdoor van levensbelang. Wanneer er iets mis is met onze longen, kan dit grote impact hebben op ons leven. De (long)fysiotherapeut kan hierbij ondersteuning bieden. 

De longaandoening waar wij in de fysiotherapiepraktijk het meest mee te maken krijgt is COPD. 
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases), is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. 

Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën, de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen, ontstoken. Daardoor wordt er te veel slijm aangemaakt en dit maakt het ademhalen lastig.

Bij longemfyseem raken de wanden van de longblaasjes zo beschadigd, dat ze niet meer goed werken. Hierdoor gaan er steeds meer longblaasjes stuk. Longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in het bloed komt, en dat de afvalstoffen weer kunnen worden uitgeademd. Zonder longblaasjes is het moeilijker om zuurstof op te nemen.

In de meeste gevallen is roken of gerookt hebben de oorzaak van COPD. Maar het kan ook komen door een erfelijke ziekte, een moeilijk te behandelen astma of het werken met schadelijke stoffen als houtstof, lijm of verfdampen. 
COPD is een progressieve ziekte, waardoor het helaas niet te genezen is. 

Mensen met COPD kunnen verschillende klachten ervaren, zoals
- benauwdheid
- kortademigheid
- chronisch hoesten
- slijm in de longen, dat moeilijk op te hoesten is
- vermoeidheid
- verminderd uithoudingsvermogen
- verminderde spierkracht
- gewichtsverlies

Voor mensen met COPD is het heel erg belangrijk om in beweging te blijven. Op verwijzing van uw huisarts of longarts, kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapie richt zich op het behouden en/of verbeteren van fysieke capaciteit (wat u fysiek kunt) en activiteit (wat u fysiek doet). Ook werken we aan het adembewegingsapparaat. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt het risico op een exacerbatie (longaanval met eventuele ziekenhuisopname) minder groot.

De fysiotherapie bestaat onder andere uit:
- Het geven van uitleg en informatie
- Aanleren van ademhalingstechnieken om de ademhaling sneller onder controle te krijgen en het ophoesten makkelijker te maken.
- Oefeningen en training gericht op het verbeteren en/of op peil houden van het uithoudingsvermogen en kracht. 

Vooraf aan de training zullen we een aantal testen doen om te kijken wat uw niveau is. Hierdoor kunnen we de training helemaal op u afstemmen en kunt u die op een veilige manier uitvoeren. Tijdens de training wordt u goed in de gaten gehouden.