Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen. Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. 

Mogelijke klachten
  • pijn
  • krachtsvermindering
  • ademhalingsproblemen
  • zwellingen
  • beperkingen in de beweging

De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

Screening

De fysiotherapeut voert eerst een screening uit om te kijken of u aan het juiste adres bent. De screening start met een vraaggesprek, uw klachten worden geïnventariseerd. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Behandeling

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. 

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen. Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast, bijvoorbeeld in de vorm van