Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen. Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. 

Mogelijke klachten
  • pijn
  • krachtsvermindering
  • ademhalingsproblemen
  • zwellingen
  • beperkingen in de beweging

De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

Screening

De fysiotherapeut voert eerst een screening uit om te kijken of u aan het juiste adres bent. De screening start met een vraaggesprek, uw klachten worden geïnventariseerd. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Behandeling

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. 

  Fysiotherapie bij longaandoeningen  
Onze longen zorgen ervoor dat we kunnen ademen. Ze zijn hierdoor van levensbelang. Wanneer er iets mis is met onze longen, kan dit grote impact hebben op ons leven. De (long)fysiotherapeut kan hierbij ondersteuning bieden. 

De longaandoening waar wij in de fysiotherapiepraktijk het meest mee te maken krijgt is COPD.
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases), is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. 

Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën, de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen, ontstoken. Daardoor wordt er te veel slijm aangemaakt en dit maakt het ademhalen lastig.

Bij longemfyseem raken de wanden van de longblaasjes zo beschadigd, dat ze niet meer goed werken. Hierdoor gaan er steeds meer longblaasjes stuk. Longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in het bloed komt, en dat de afvalstoffen weer kunnen worden uitgeademd. Zonder longblaasjes is het moeilijker om zuurstof op te nemen.

In de meeste gevallen is roken of gerookt hebben de oorzaak van COPD. Maar het kan ook komen door een erfelijke ziekte, een moeilijk te behandelen astma of het werken met schadelijke stoffen als houtstof, lijm of verfdampen.
COPD is een progressieve ziekte, waardoor het helaas niet te genezen is. 

Mensen met COPD kunnen verschillende klachten ervaren, zoals
- benauwdheid
- kortademigheid
- chronisch hoesten
- slijm in de longen, dat moeilijk op te hoesten is
- vermoeidheid
- verminderd uithoudingsvermogen
- verminderde spierkracht
- gewichtsverlies

Voor mensen met COPD is het heel erg belangrijk om in beweging te blijven. Op verwijzing van uw huisarts of longarts, kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapie richt zich op het behouden en/of verbeteren van fysieke capaciteit (wat u fysiek kunt) en activiteit (wat u fysiek doet). Ook werken we aan het adembewegingsapparaat. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt het risico op een exacerbatie (longaanval met eventuele ziekenhuisopname) minder groot.

De fysiotherapie bestaat onder andere uit:
- Het geven van uitleg en informatie
- Aanleren van ademhalingstechnieken om de ademhaling sneller onder controle te krijgen en het ophoesten makkelijker te maken.
- Oefeningen en training gericht op het verbeteren en/of op peil houden van het uithoudingsvermogen en kracht. 

Vooraf aan de training zullen we een aantal testen doen om te kijken wat uw niveau is. Hierdoor kunnen we de training helemaal op u afstemmen en kunt u die op een veilige manier uitvoeren. Tijdens de training wordt u goed in de gaten gehouden. 

  Fysiotherapie bij herstel na coronavirus (COVID-19) infectie  
De impact van een infectie met het Corona-virus kan groot zijn. Het herstel na een corona infectie verschilt per persoon. Waar de één snel herstelt, duurt het bij een ander lang en heeft deze extra zorg nodig. 
Het grootste deel van de mensen die Corona krijgen, kunnen thuis uitzieken of worden alleen voor korte duur in het ziekenhuis opgenomen als er extra zuurstof nodig is. 
Wanneer mensen last blijven houden van restklachten, is het goed om hier naar te laten kijken. 
Klachten als vermoeidheid, longproblemen, problemen met de ademhaling, spierklachten, maar ook angst om weer te gaan bewegen kunnen factoren zijn die mensen beperken in hun dagelijks leven. 

Via een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u bij de fysiotherapeut terecht voor begeleiding. 
Samen met de fysiotherapeut brengt u uw klachten in kaart en wordt er een behandelprogramma opgesteld om te werken aan uw doelen.

Wanneer u langdurig in het ziekenhuis, of zelfs op de IC heeft gelegen, is intensieve revalidatie nodig. Deze zal vanuit het ziekenhuis en/of een revalidatiecentrum worden opgestart. Maar ook in de periode daarna zult u nog moeten werken aan uw herstel. De opgestarte zorg kan wanneer u weer thuis bent, bij onze praktijk vervolgd worden.

Soms vraagt de behandeling een aanpak vanuit meerdere disciplines. Zo nodig zullen we dan ook samenwerken / overleggen met bijvoorbeeld een longverpleegkundige, ergotherapeut, diëtist, logopedist of psycholoog. 

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen. Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast, bijvoorbeeld in de vorm van