Revalidatie

Na een chirurgische ingreep is het belangrijk om goed te herstellen. Binnen het Schoudernetwerk Rotterdam Drechtsteden en Traumanetwerk Ikazia Ziekenhuis werken wij nauw samen met de behandelende specialisten, zodat u verzekerd bent van een optimale nabehandeling en revalidatietraject. Tijdens bijeenkomsten van deze netwerken vindt er uitgebreide kennisoverdracht plaats en worden ook nieuwe ontwikkelingen besproken.

Hierdoor kunnen wij uw behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie en de fase waarin uw herstel zich bevindt. Wij nemen de oefeningen met u door en geven u instructies mee voor thuis. Vervolgens kunt u het hele hersteltraject bij ons volgen. Wij beschikken daarvoor ook over een goed uitgeruste oefenruimte.
Neurorevalidatie - fysiotherapie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn alle afwijkingen of beschadigingen van de hersenen die na de geboorte zijn ontstaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in niet-traumatisch hersenletsel en traumatisch hersenletsel.
Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een ziekte of aandoening zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct (CVA), MS, Parkinson, dementie of een hersentumor.
Traumatisch hersenletsel kan ontstaan door een verkeersongeluk, een klap op het hoofd of een val.
De gevolgen zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen en de grootte van het letsel in de hersenen.

Een niet-aangeboren hersenletsel kan heel veel verschillende problemen met zich meebrengen. Dit verschilt per aandoening en is afhankelijk van de plaats in de hersenen waar het letsel zit. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan loop- en balansproblemen, verlammingen, spasmen en/of tremoren, verlies van spierkracht of problemen met de coördinatie. Minder zichtbare problemen kunnen zijn: vermoeidheid, geheugen- en/of concentratiestoornissen, desoriëntatie in tijd, plaats of persoon en karakterveranderingen.  

Het doel van de fysiotherapie is u te helpen om zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren. Dit betekent (verder)revalideren door oefeningen en training en leren omgaan met eventuele beperkingen van de aandoening in het dagelijkse leven. Uw hulpvraag staat centraal.

Zo nodig zullen we hierin samenwerken met behandelende artsen en verpleegkundigen, thuiszorg, ergotherapeuten, logopedisten en andere disciplines. 


Binnen de verschillende netwerken werken wij nauw samen met de behandelende specialisten, zodat u verzekerd bent van een optimale nabehandeling en revalidatietraject.