Revalidatie

Na een chirurgische ingreep is het belangrijk om goed te herstellen. Binnen het Schoudernetwerk Rotterdam Drechtsteden en Traumanetwerk Ikazia Ziekenhuis werken wij nauw samen met de behandelende specialisten, zodat u verzekerd bent van een optimale nabehandeling en revalidatietraject. Tijdens bijeenkomsten van deze netwerken vindt er uitgebreide kennisoverdracht plaats en worden ook nieuwe ontwikkelingen besproken.

Hierdoor kunnen wij uw behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie en de fase waarin uw herstel zich bevindt. Wij nemen de oefeningen met u door en geven u instructies mee voor thuis. Vervolgens kunt u het hele hersteltraject bij ons volgen. Wij beschikken daarvoor ook over een goed uitgeruste oefenruimte.

Binnen de verschillende netwerken werken wij nauw samen met de behandelende specialisten, zodat u verzekerd bent van een optimale nabehandeling en revalidatietraject.