Sportfysiotherapie

Sporten neemt binnen onze samenleving een belangrijke plaats in. Veel mensen beleven plezier aan sporten of vinden het leuk om er naar te kijken. Helaas kun je met sporten geblesseerd raken. Dan is het van belang te weten wat te doen en wat juist niet te doen bij een bepaalde blessure. Een NVFS-sportfysiotherapeut® is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van sporters. Hij kan u helpen bij het zo optimaal mogelijk laten verlopen van het herstel.

Aanpak

Allereerst zal via een intake en onderzoek uw klacht(en) en het stadium waarin uw herstel zich bevindt in kaart gebracht worden. Daar waar noodzakelijk kan een onderzoek door middel van echografie helpen bij het zo goed mogelijk vaststellen van de oorzaak van uw klachten. Vervolgens zal met u besproken worden welke doelen u wenst te bereiken en of deze realiseerbaar zijn. Hiervoor wordt een op uw behoeften afgestemd oefenprogramma samengesteld. U kunt gebruik maken van onze goed uitgeruste oefenruimte.

Voorbeelden van klachten
  • blessures aan o.a. de knie, enkel en schouder
  • andere sportblessures
  • revalidatie na een operatie
  • opbouwen van een trainingsprogramma om blessures te voorkomen
  • begeleiding als je na een lange inactieve periode weer wilt gaan sporten
Herstel

Voor een optimaal herstel is de sportfysiotherapeut uitgerust met kennis over herstelprocessen van verschillende weefsels. Een blessure aan bijvoorbeeld een knieband vergt een andere aanpak en zal een andere hersteltijd nodig hebben dan een blessure aan een meniscus. Ook zal rekening gehouden worden met eventuele bijkomende aandoeningen die het herstel kunnen beïnvloeden, denk bijvoorbeeld aan Diabetes.

Behandeling

Naast behandelingen door middel van massage, mobiliseren, specifieke oefeningen of bijvoorbeeld tapen zijn voorlichting en advies belangrijke instrumenten om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen. Echografie kan ook ingezet worden om het herstel te monitoren en zodoende de behandeling nauwkeuriger af te stemmen op de fase waarin uw herstel zich bevindt. In het verloop van de behandeling zal na beoordeling van de sportfysiotherapeut en in overleg met u daarom ook regelmatig bijstelling van het programma plaatsvinden. Het voornaamste is dat u in een prettige omgeving kunt toewerken naar het weer optimaal kunnen sporten of gewoon uw dagelijkse wandeling weer zonder klachten kunt maken.

Een NVFS-sportfysiotherapeut® is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van sporters.