Vergoedingen & Tarieven

Fysiotherapie wordt voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. De behandelingen die worden vergoed uit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico, u hoeft dus niets zelf te betalen. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Indien uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, declareren wij direct bij uw zorgverzekeraar, u krijgt dus geen rekening meer thuis.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering). Behandelingen van chronische aandoeningen bij kinderen worden volledig gedekt vanuit de basisverzekering.

De behandelingen voor patiënten met een chronische aandoening (voorkomend op de landelijke lijst chronische aandoeningen) worden vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Bent u niet aanvullend verzekerd dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

Vraag uw fysiotherapeut of uw aandoening voorkomt op de chronische lijst. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. 

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of u bent over het maximaal te vergoeden bedrag heen, dan krijgt u een rekening. Hiervoor gelden de onderstaande tarieven:

Tarieven 2022

Zitting fysiotherapie

€ 32,50

Zitting manuele therapie

€ 42,00

Zitting bekkenfysiotherapie

€ 44,00

Toeslag aan huis behandeling

€ 14,50

Inrichtingstoeslag

€ 8,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 57,00

Cell
Cell

Screening en intake/onderzoek 

€ 45,00

Intake/onderzoek na verwijzing

€ 45,00